Danh sách các nhân vật

Posted in Dynasty Warriors with tags , on Tháng Tám 23, 2008 by a16beta

Hiện tại mới chỉ có các nhân vật trong Dynasty Warriors, các nhân vật trong Samurai WarriorsWarriors Orochi sẽ được tớ update sau.

Nước Thục:

Nước Ngụy:

Nước Ngô:

Các nhân vật khác:

Advertisements

Chúc Dung

Posted in Dynasty Warriors, Khác with tags , , on Tháng Tám 23, 2008 by a16beta

Chúc Dung phu nhân là vợ của Mạnh Hoạch.

Tiếp tục đọc

Mạnh Hoạch

Posted in Dynasty Warriors, Khác with tags , , on Tháng Tám 23, 2008 by a16beta

Mạnh Hoạch là một lãnh chúa, người đứng đầu Nam Man nằm ở Nam Trung, phía nam của Thục Hán.

Tiếp tục đọc

Trương Giác

Posted in Dynasty Warriors, Khác with tags , , on Tháng Tám 23, 2008 by a16beta

Trương Giác (140184) là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, hay còn gọi là quân Khăn Vàng vào cuối thời kỳ nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông thành lập và lãnh đạo đội quân khăn vàng (triều đình nhà Hán gọi là giặc Khăn Vàng) chống lại triều đình nhà Hán nhưng đã bị triều đình đàn áp.

Tiếp tục đọc

Viên Thiệu

Posted in Dynasty Warriors, Khác with tags , , on Tháng Tám 23, 2008 by a16beta

Viên Thiệu (? – 202), tự Bản Sơ là một vị tướng quân cuối đời nhà Hàn, đầu thời Tam Quốc ở Trung Hoa. Ông là người dẫn đầu liên quân miền Đông chống lại Đổng Trác.

Tiếp tục đọc

Điêu Thuyền

Posted in Dynasty Warriors, Khác with tags , , on Tháng Tám 23, 2008 by a16beta

Điêu Thuyền là một người đẹp trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa và là một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc. Điêu Thuyền được mệnh danh là người đẹp Bế Nguyệt, có sắc đẹp khiến cho trăng cũng phải xấu hổ mà giấu mình đi.

Tiếp tục đọc

Lã Bố

Posted in Dynasty Warriors, Khác with tags , , on Tháng Tám 23, 2008 by a16beta

Lã Bố, tự là Phụng Tiên (đôi khi cũng được gọi là Lữ Bố và Lữ Phụng Tiên). Lã Bố là một võ tướng và là một quân phiệt cát cứ cuối đời Đông Hán. Lã Bố được biết tới chủ yếu qua tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết này Lã Bố được mô tả là một viên tướng hết sức dũng mãnh, chuyên sử dụng phương thiên họa kích. Người ta thường nói “Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố”.

Tiếp tục đọc