Trương Liêu

Trương Liêu (169-222), tự là Văn Viễn là vị tướng quân đội của phe Đại Ngụy sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là 1 trong những vị tướng giỏi nhất của phe Đại Ngụy với sức khỏe và tài năng quân sự, từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô.

Trương Liêu lúc đầu theo phục vụ dưới trướng Đinh Nguyên, một vị quan nhà Hán cùng Lã Bố. Sau đó, Lã Bố bị Đổng Trác dụ hàng nên Đinh Nguyên bị Lã Bố giết, Trương Liêu về với Đổng Trác. Năm 189, Lã Bố giết tiếp Đổng Trác, Trương Liêu trở thành tướng của Lã Bố.

Năm 198, Tào Tháo đánh bại Lã Bốtrận Hạ Bì, Trương Liêu và Lã Bố bị Tào Tháo bắt sống. Tào Tháo ra lệnh đem cả hai đi chém,nhưng Quan Vũ khuyên Tào Tháo nên thu dụng Trương Liêu vì ông là một tướng tài, trí dũng song toàn (khi đó Lã Bố đã xin theo Tào Tháo, nhưng Trương Liêu không hề lo sợ). Trương Liêu cảm nghĩa Tào Tháo nên chịu hàng.

Năm 200, Trương Liêu tham gia trận Quan Độ và tại đây ông đã lập công chiếm được Ô Sào là nơi cất giữ lương thực của Viên Thiệu khiến Viên Thiệu thua to.

Năm 208, Tào Tháo thất bại ở trận Xích Bích, Trương Liêu đã cứu Tào Tháo chạy trốn thành công. Sau đó, Trương Liêu được Tào Tháo giao trấn giữ Hợp Phì là nơi yếu điểm trước sự tấn công của Đông Ngô. Trương Liêu đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bảo vệ thành công Hợp Phì và còn giết được 1 danh tướng của Đông Ngô là Thái Sử Từ. Sau trận đó, Tào Tháo phong Trương Liêu là Chinh Đông tướng quân.

Năm 215, Tào Tháo đem quân đánh Hán Trung. Tôn Quyền nhân cơ hội đó tấn công Hợp Phì lần nữa. Trương Liêu cùng Lí Điển, Nhạc Tiến với quân số ít hơn nhiều nhưng vẫn tiếp tục đẩy lùi được quân Đông Ngô. Sau trận này, quân đông Ngô nghe đến tên ông là sợ chết khiếp.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Trương Liêu là người không những có dũng khí mà còn có tài năng quân sự thể hiện qua 2 trận Hợp Phì. Trong truyện, ông chính là người đã dụ hàng Quan Vũ và là bạn thân của Quan Vũ. Khi Quan Vũ qua 5 ải, chém 6 tướng, Trương Liêu là người đã đem chiếu của Tào Tháo đến để cho ông đi.

Sau khi Tào Phi lên nối nghiệp Tào Tháo, Trương Liêu vẫn tiếp tục được trọng dụng. Năm 222, ông cùng Tào Phi dẫn quân đánh Đông Ngô nhưng thất bại. Trương Liêu mất cùng năm đó, thọ 53 tuổi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: